Algemene voorwaarden

Algemene huurvoorwaarden overeenkomst Geerts Tweewielers

  • Onder Verhuurder wordt verstaan: Geerts Tweewielers KVK 64696502, BTW-nummer NL855785342B01 te Otterlo;
  • Onder Huurder wordt verstaan: ondergetekende;
  • Onder Overeenkomst wordt verstaan: deze overeenkomst;

 

Onder het Gehuurde wordt verstaan: een e-bike, ATB/MTB, 3/7 versnellingen fiets, kinderfiets, kind-ouder tandem, tandem, bakfiets met alle toebehoren zoals vermeld op uw reserveringsoverzicht.

 

Artikel 1: Staat en instructie**
Huurder wordt geacht het Gehuurde zoals hierboven omschreven in goede staat te hebben ontvangen. Huurder wordt geacht het Gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd. Bij het afleveren van de fiets of e-bike en toebehoren krijgt Huurder een gedetailleerde instructie over de werking van de fiets of ebike.

 

Artikel 3: Deugdelijk gebruik**
Huurder dient zich gedurende de huurperiode te allen tijde te houden aan de Nederlandse wetgeving.

Naast het eerbiedigen van de verkeersregels wordt men geacht op een verantwoorde manier met het Gehuurde om te gaan en is het verboden alcohol, drugs en/of medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) te gebruiken voor of tijdens de rit.

 

Artikel 4: Betaling
De Huurder dient voor aanvang van de verhuur het totale bedrag van de Overeenkomst betaald te hebben.

 

Artikel 5: Hondenkar
Noodzakelijk 200 euro borg. schade of diefstal/vermissing kijk art.7

 

Artikel 6: Beveiliging
Bij parkeren dient het Gehuurde te allen tijde te worden gezekerd met het bijgeleverde slot. De Huurder is verantwoordelijk voor de juiste bevestiging.

 

Artikel 7: Schadeafhandeling
De Huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, ongeacht de manier waarop dit is veroorzaakt, aan het Gehuurde toegebracht of ontstaan en ongeacht of dit gevolg is van schuld van de huurder of van derden. Bij schade dient de verhuurder te allen tijde ingelicht te worden. Bij diefstal/vermissing is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het Gehuurde. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. De Huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan de Verhuurder vergoeden, buiten eventuele verhaalkosten. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn eveneens volledig voor rekening van de Huurder.

 

Artikel 8: Uitsluiting aansprakelijkheid
Het huren van een elke tweewieler en toebehoren geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan Huurder, derden en/of goederen.

 

Artikel 9: Onderhuur niet toegestaan
Het is Huurder niet toegestaan het Gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

 

Artikel 10: Afwijking van huurperiode
Bij het vroegtijdige terugbrengen van het Gehuurde blijft de volle huur gelden.

 

Artikel 11: Geen misbruik
De huurder zal als een goed huisvader het Gehuurde deze overeenkomstig de daarvoor bedoelde bestemming gebruiken. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het Gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van huurpenningen.

 

Artikel 12: Annulering huur en verhuur
Bij annuleren tussen de 7 dagen en 1 dag voor de gereserveerde datum bent u 50% van het laatst gereserveerde bedrag verschuldigd. In deze periode kunt u dus maximaal 50% van het aantal kosteloos annuleren.

Indien u de fietsen op de gereserveerde datum annuleert of niet afhaalt, zijn wij genoodzaakt het gehele bedrag in rekening te brengen.

 

Artikel 13: Persoonlijke gegevens
Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN E-Chopper en E-Chopper 2-persoons


Artikel 1

Huurder verklaart de E-chopper in goede staat te hebben ontvangen. Bij het ontvangen van de E-chopper krijgt u een duidelijke instructie over de werking. Verhuurder wordt geacht de E-chopper in dezelfde staat terug te brengen.

Artikel 2
Huurder van de E-chopper dient een minimum leeftijd te hebben van 16 jaar en dient zich te legitimeren met een geldig Nederlands rijbewijs of een geldig bromfietscertificaat. De E-chopper is geschikt voor 1 persoon.

 

Artikel 3
De huurder dient zich gedurende de huurperiode te allen tijde te houden aan de Nederlandse wetgeving en op Nederlands grondgebied te blijven. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels wordt men geacht op een verantwoorde manier met de E-chopper om te gaan en is het verboden alcohol, drugs en/of medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) te gebruiken voor of tijdens de rit.

 

Artikel 4
De huurder dient vóór aanvang van de verhuur het totale bedrag van de overeenkomst (inclusief borg) betaald te hebben. De borg bestaat uit een bedrag van € 100,- per E-chopper met een maximum bedrag van € 300,- per reservering. Deze borg krijgt de huurder terug, als de E-chopper in dezelfde staat als bij ontvangst teruggebracht wordt.

Artikel 5
Het huren van de E-chopper geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.

 

Artikel 6
Voor schade aan derden zijn de E-choppers WA verzekerd door de verhuurder. Dit is ter bescherming van de huurder. Bij schade aan derde geldt een eigen risico voor de huurder van € 750,- per gebeurtenis. Dit zorgt ervoor dat de huurder per gebeurtenis niet meer kwijt is dan het eigen risico.

 

Artikel 7
Bij schade aan de gehuurde E-chopper is de huurder aansprakelijk, ongeacht of dit gevolg is van schuld van de huurder of van derden. Bij schade dient de verhuurder te allen tijde ingelicht te worden en dient een schadeformulier ter plekke ingevuld te worden. De huurder zal de kosten van herstel, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan de verhuurder vergoeden. Hiervoor geldt een maximaal eigen risico van € 750,- per E-chopper. Voor de huurder geeft dit de duidelijkheid dat de huurder per E-chopper niet meer kwijt zal zijn dan het eigen risico.

 

Artikel 8
Bij parkeren dient de huurder de sleutels uit het contactslot te halen en is hij/zij ervoor verantwoordelijk dat de Echopper altijd in het zicht staat en zal hij/zij er voor zorgdragen dat deze niet wordt gestolen. Bij diefstal/vermissing is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de E-chopper.

 

Artikel 9
Het is huurder en medehuurders niet toegestaan de E-chopper aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 10
De maximale tijd van het gebruik van de E-chopper is 2 of 3 uur. De huurder wordt geacht zich hieraan te houden. Indien de aangegeven tijd van 2 of 3 h wordt overschreden , worden er extra kosten in rekening gebracht.

 

Artikel 11
De huurder zal als een goede beheerder met de hem/haar verhuurde E-chopper omgaan en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder terugbetaling.

 

Artikel 12
Bij annuleren tussen de 7 dagen en 1 dag voor de gereserveerde datum bent u 50% van het laatst gereserveerde bedrag verschuldigd. In deze periode kunt u dus maximaal 50% van het aantal kosteloos annuleren. Indien u de E-chopper op de gereserveerde datum annuleert of niet afhaalt, zijn wij genoodzaakt het gehele bedrag in rekening te brengen. Bij vroegtijdig terugbrengen van het gehuurde, blijft de afgesproken huur gelden. Annuleren of verplaatsen door corona of slecht weer is niet mogelijk.

 

Artikel 13
Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Reacties zijn gesloten.